Gödöllői Szkóla

 

A premontrei rend a rendszerváltás után újra működési lehetőséget kapott Gödöllőn, és 1992-ben újraindította nyolcosztályos gimnáziumát és új templom építésébe, új egyházközség szervezésébe kezdett. A fokozatosan bővülő gimnázium szentmiséin a rend akkori fiatal novíciusa, Holnapy D. Márton atya kezdte el bevezetni az Éneklő Egyházat alkalmi gyerek-szkóla segítségével. Amint az új premontrei templomba járók száma növekedett, egyéni kezdeményezésre felnőttek egy csoportja kórust alakított, melynek szintén Márton atya lett a vezetője. A vasárnapi miséken a gyerekek alkalmi csoportja szkólaként énekelt az oltár közelében, a felnőtt-kórus pedig a karzaton foglalt helyet, és csak ritkán énekelt önállóan.

1997 őszétől, Márton atya zsámbéki plébánosi kinevezésével változott a helyzet. A vasár- és ünnepnapi szentmisék zenei irányítását Unterwéger Zsolt vette át, és bár a gyerek-szkóla Márton atya távozásával szétszéledt, a felnőtt kórus nagy örömmel, heti rendszerességgel látta el a szkóla-szolgálatot a szentély egyik oldalán lévő stallumsorból.

A gyerekek újbóli bevonása a liturgikus éneklésbe Balogh P. Piusz premontrei atyának köszönhető, aki 2000 novemberében szervezte újra a gyerek-szkólát, amely azóta teljes rendszerességgel (a nyári szünetet is beleértve) vesz részt a vasárnapi szentmiséken, idővel a felnőttek szerepét is teljesen átvéve. Az idő előrehaladtával a gyerekekből fiatalok, mára már szinte felnőttek lettek. A rendszeres közös éneklés és a tudatos próbák eredményeképpen a szkóla tagjai az évek során olyan biztos stílusismeretre tettek szert, hogy a nagyobbak számára már a legbonyolultabb gregorián tételek sem okoznak megoldhatatlan nehézséget. A teljes Graduale Hungaricum éneklése mellett mára már számos nagy-gregorián tétel és többszólamú kompozíció is a szkóla alaprepertoárját képezi.

A vasár- és ünnepnapi fél 10-es szentmiséken való rendszeres éneklésen kívül a szkóla számos alkalommal részt vesz a zsolozsmaéneklésben is, komoly részt vállalt a 2013-ban megjelent „Hangzó népzsolozsmák” DVD–ROM felvételeinek elkészítésében, valamint olykor koncert-szituációban is megmutatja tudását.

Jelenleg a szkólának több mint harminc tagja van, közülük nagyjából a fele tudja vállalni hétről hétre a rendszeres liturgikus szolgálatot, de a karácsonyi időben és nagyhéten mindig teljes létszámmal éneklünk. Néhány éve Németh Zsuzsanna vezetésével (aki maga is szkólásként nőtt fel) megalakult a szkóla gyerekkara, amely az új utánpótlást hivatott kinevelni. 2011 őszén Balogh P. Piusz atya a Gödöllői Premontrei Szkóla vezetését az akkor már évek óta a szkólában éneklő Farkas Domonkosra bízta, aki nemcsak a próbák és a liturgiák vezénylését, olykor orgona-kíséretét látja el rendszeresen, hanem a közösségformáló szkóla-kirándulásokat is újjászervezte.