Bemutatkozás

egyházzene

Oktatási alapok

A gödöllői premontreiek  igényes  liturgiavégzésén  és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium több mint két évtized óta színvonalas közismereti  tanítási rendszerén  alapuló hosszútávú oktatás, az egyházzenei szakképzés a 2005/06-os  tanévben indult meg iskolánkban. Léteznek az országban zeneművészeti szakközépiskolákon belül működő egyházzenei szakok, érettségi utáni egyházzenei oktatás, valamint egyházmegyei fenntartásban lévő különféle kántorképző intézetek, gimnáziumunk viszont egyházi iskolához szervesen kapcsolódó, a fenntartó szerzetesrend által  támogatott 4+1 éves, az egyházzenész szakképesítés központi  programját megvalósító oktatást kínál.

A képzés célja

A képzés középiskolai szintű zenei felkészítést nyújt, előtérbe helyezve az egyházi és liturgikus zenei ismeretanyag, műfajok  és korok megismertetését. A képzés folyamán az elsődleges hangsúly az egyházzenei szakoktatáson van, melynek alapjául szolgál a premontrei szerzetesek folyamatosan énekelt, ünnepélyes  liturgiavégzése (zsolozsma,  szentmise). A képzés során a tanuló választhat a kántor-énekvezető, kántor-kórusvezető és kántor-orgonista szakirányok közül. A tanulmányaikat lezáró szakmai vizsga megfelelő előkészítést biztosít a tanulók számára felsőfokú  egyházzenei továbbtanulásra ill. általános zenei (pl. hangszeres, énektanár-karvezető stb.) továbbtanulásra.

A képzés keretei

Szakképzésünkön négy – szakmai éves illetve posztgraduális növendékek esetében pedig öt – évfolyamon  folyik az oktatás, egyszerre átlagosan közel 30 tanuló részvételével. A 9.c, 10.c, 11.c és 12.c osztályok egyik része zenei és egyházzenei képzésben, a másik része pedig négyosztályos gimnáziumi  oktatásban részesül,  mely osztályok jól  illeszkednek  az iskolánkban  már régóta kiválóan  működő nyolcosztályos és a nyelvi előkészítős ötosztályos képzésekhez. A 13.c – szakmai éves – csoport tagjai közismereti érettségijük után szakképzési évüket teljesítik, melynek végén zenei és egyházzenei szakmai vizsgát tesznek. A 13.d – posztgraduális – csoport tagjai érettségi  után kezdték meg a szakképzést, és 2 éves intenzív képzéssel végzik el tanulmányaikat.

Oktatási rend

A teljes „c” osztály  egyik része egyházzenész szakképzést kap, másik része pedig – a már említett módon – gimnáziumi oktatásban részesül. Az osztály legtöbb közismereti órája együtt van. Csoportbontásban oktatott közismereti órák: angol nyelv, informatika, fizika, kémia, földrajz és biológiaAz egyházzenei szakórák száma a 9–12. évfolyamig terjedően heti 6–12 óra, a záró szakképzési évben (13. évf.) heti 18–20 óra. Az egyházzenei képzésben résztvevő évfolyamok latin (2 év) és angol (4 év) nyelvoktatásban részesülnek. A diákok a 12. osztály végén tesznek közismereti érettségit, a 13. évfolyam szakképzési év: felkészülés  a szakmai vizsgákra (írásbeli, szóbeli és gyakorlati), valamint a felsőfokú felvételire. A közismereti és zenei-egyházzenei oktatás a gimnáziumban zajlik, a liturgia-gyakorlatok pedig a közeli premontrei plébániatemplomban és más templomokban folynak.

Akik már elvégezték…

Azok közül az egyházzenét  tanuló  diákjaink közül,  akik négy vagy öt évet töltöttek  el tanulmányaikkal iskolánkban, és tettek szakmai vizsgát tanulmányaik befejezése után, sokan folytatják tanulmányaikat  felsőfokú  egyházzenei vagy más zenei képzéseken. Közülük legtöbben a Zeneakadémia egyházzene tanszakára mentek továbbtanulni, ugyanakkor volt diákjaink közül a zenei felsőoktatás keretében zongora, karvezetés, népzene, ének-karvezetés, valamint zeneelmélet szakokra is sikeresen tettek felvételit.

A felvételi

zépiskolai egyházzenei szaktárgyak:

gregorián,  népének-gyülekezeti ének, egyházzene-irodalom,  liturgia, hittan, latin nyelv, kórus, hangképzés, harmónium, orgona, orgonaismeret, karvezetés, liturgia-gyakorlat

A szaktanárok

A zenei és egyházzenei szaktárgyak oktatását képzett szaktanárok és egyházzenészek biztosítják.

Felekezeti megoszlás

Az egyházzenei képzés római katolikus, görög katolikus és protestáns tanulók számára egyaránt nyitva áll, megadva mindegyiküknek a saját egyházuknak megfelelő egyházzenei és hittanbeli szakoktatást, de természetesen a katolikus anyaiskolából és a fenntartó szerzetesrendből következően római katolikus liturgiai alapokon és követelményekkel.

Diákotthon

Az országos beiskolázást a gimnáziumhoz kapcsolódó 30 férőhelyes diákotthon biztosítja.

Balogh P. Piusz OPræm
apát
E-mail: pius(kukac)prem.hu