Felvételi

  • Felvételi tájékoztató a 2017/18-as tanévre

Szóbeli felvételi időpontja: február 25 (szombat) 9 óra

Kérjük, erre az alkalomra a tanulók hozzák magukkal a zeneiskolai bizonyítványukat és az általános iskolai ellenőrzőjüket. A felvételi eljárás során a jelentkezőknek a zeneiskolában megszerzett tudásukról kell számot adni (ének-, hangszer- és szolfézstudás). Ezt követi a hittan felvételi. A szóbeli vizsga beosztását az iskola honlapján közöljük

 

Általános tájékoztató:

jo1

 

A képzésre olyan általános iskolás vagy gimnáziumi 8. osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akik az előírt közismereti felvételi (magyar és matematika központi írásbeli), valamint a korosztályuknak megfelelő hittan felvételi mellett alapszintű zeneiskolai tudásukról is számot tudnak adni (ének-, hangszer- és szolfézstudás).

A zenei szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. február 25. (szombat)

A zenei felvételi vizsga előtt (akár a tájékoztató alkalmakkal összekötve vagy más megbeszélt időpontban) a jelentkezők előmeghallgatáson vesznek részt.

Az iskolában az egyházzenei képzésre jelentkezők számára
nyílt napot (2016. november 22
.) és
tájékoztató alkalmakat (november 16., november 29.) szervezünk.

Zenei felvételi követelmények

Szolfézs-zeneelmélet

a) Laprólolvasás – egyszerű dallam eléneklése kottából, rövid áttekintés után – a felvételiző saját magának ad hangvilláról hangot

b) Hangközgyakorlatok – oktávon belüli hangközök hallás utáni pontos felismerése, megnevezése

Hangközök hallás után való éneklése szolmizálva, ill. megadott hangról ABC-s nevekkel

Hangközök tiszta intonálása adott alaphangról szolmizálva, ill. ABC-s nevekkel

Énektudás

Tíz (lehetőleg eltérő stílusú és karakterű) magyar népdal éneklése kívülről, stílusos előadásban. Kizárólag a magyar népdalkincsből fogadunk el tételeket, melyek a zenei felvételi vizsga énekelt alapkövetelményei.

A népdalokon felül szívesen vesszük, ha ismert egyházi nép-énekeket is énekel a felvételiző, de ez nem kötelező.

Hangszertudás

Két szabadon választott mű vagy 5 perc hangszerjáték átélt, ihletett előadásban a megtanult és tudott hangszeres darabokból. Aki tud, feltétlenül zongorázzon is, de természetesen más hangszeres darabokat is meghallgatunk.

Kérjük a felvételizőket, hogy készítsenek felvételi vizsgalapot! Névvel ellátva írják össze egy lapra az éneklendő népdalok címeit, valamint hangszeres darabjaik szerzőjét és címét is!

mbesnyo%cc%8b-052